Giới Thiệu Shock Mount Kim Loại Dùng Cho Micro SM-8B, PC-K200, PC-K320, AT2020

Shock Mount Kim Loại Dùng Được Cho Micro SM-8B, PC-K200, PC-K320, AT2020, AT2035.

Ý KIẾN CỦA BẠN