DƯỚI ĐÂY LÀ LINK TẢI CÁC PHẦN MỀM, CÁC VST PLUGIN DÙNG CHO THU ÂM-HÁT LIVE CUBASE.

Lưu ý: Đăng nhập vào gmail nếu báo lỗi (Rất tiếc, hiện tại bạn không thể xem hoặc tải tệp này xuống). Video hướng dẫn:


Tải phần mềm tiếng cười cho idol livestream


1. Tệp cài hát live Auto Tune có kèm video hướng dẫn

– Cubase 13 Auto Tune full video hướng dẫn cài từ A đến Z

Tải tệp cài đặt hát live Cubase 10 pro, Auto-tune pro

Tải tệp cài đặt hát live Auto-tune cubase 5 (áp dụng cho tất cả các loại sound card)

Tải tệp cài đặt hát live Auto-tune cubase 5 (dành riêng cho sound card v8)

Tải tệp cài đặt hát live Auto-tune cubase 5 (dành riêng cho sound card icon upod pro)

Tải tệp cài đặt hát live Auto-tune cubase 5 (dành riêng cho sound card focusrite)


2. Phần mềm thu âm, vst plugin riêng lẻ

Tải cubase 13 pro

Tải cubase 10 pro

Tải cubase 5 rút gọn


Tải Auto-tune pro

Tải Auto-tune 5

Tải Auto-tune việt hóa

Tải Auto-tune 8


Tải Lexicon PCM Native Reverb Plug-In 1.0.4

Tải Lexicon Patheon II Reverb

Tải nomad factory


– Tải waves complete 8

Tải bộ Waves Complete 9.92 (cờ rắc) bộ mới và đầy đủ nhất


Tải AAY Audio aTube

– VST VANG EQ

Tải FabFilter Pro-Q

FabFilter Total Bundle v2017 full

Tải Ambience (Reverb)

–  Tải Arts Acoustic Reverb

Tải Vocal Magic Pro

Tải Melodyne 2.1 vst plugin

T-RackS CS 4.7.1 FULL


Bảng điều khiển k10 2020 (10th Jubilee)

Bảng điều khiển xox k10, k108

– Bảng điều khiển sound card K10 2019 (KSS K10)


Virtual Audio Cable 4.15

Asio linkpro

Tải Asio4all

Tải HoRNet SongKey MK3 dò tone tempo bài nhạc

Tải Pultronic.EQ-110P