Đây là link tải bảng điều khiển sound card K10 (KSS K10). Việt nam chúng ta hay gọi là k10 năm 2019 và có tên trong driver âm thanh ở máy tính là KSS K10.
sound card thu âm hát live k10

Link tải: bấm vào đây

Khi giải nén cài đặt vui lòng nhập pass là sakastudio

ID tài khoản đăng nhập vào bảng điều khiển: 18377098158

PASS đăng nhập vào bảng điều khiển: 02092017

Video hướng dẫn cài bảng điều khiển k10 2019 (kss k10)


> Về trang chính tải thêm phần mềm