Đập hộp Siêu phẩm Micro phòng thu Audio Technica AT2020V – Phiên bản Đặc biệt

AT2020V. Một dòng micro phòng thu do thương hiệu Audio technica của Nhật Bản sản xuất. Là phiên bản đặc biệt được sản xuất với số lượng hạn chế. Mục đích của Audio Technica khi làm ra micro AT2020V là hướng tới các đối tượng khách hàng là Nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng.

Ý KIẾN CỦA BẠN