Nguồn Phantom 48V NMC Có Pin, Không Cần Cắm Vào Ổ Điện – Khỏi Lo Sôi Rè, Nhiễu Điện Khi Hát

Ý KIẾN CỦA BẠN